Wie ben ik?

Ik ben opgegroeid in een familie met zeer veel kinderen (neven, nichten, …) waardoor ik al vrij vroeg het gevoel had dat ik later een job zou gaan uitoefenen met kinderen. Ik ben enorm enthousiast en gepassioneerd over mijn werk in het onderwijs. Aan de buitenkant lijk ik zeer rustig, maar aan de binnenkant ben ik een echte stresskip.
Daarom probeer ik er voor te zorgen, niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen, dat er structuur en orde in mijn leven zit.

Niet alleen wij als volwassenen hebben deze orde en structuur nodig, maar ook kinderen hebben dit nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer jij als leraar rustig en gestructureerd te werk gaat, nemen de kinderen dit vaak over.

Wat doe ik en waarom?

Ik ben momenteel werkzaam in het vierde leerjaar in een basisschool.
Aangezien ik toch al enkele jaren ervaring heb, doormiddel van stages, bijlessen en familieleden in het onderwijs, merkte ik dat sommige kinderen wat achterlopen op bepaalde leerstofgebieden. Ik merkte ook dat leraar zijn wel echt hard werken is. Steeds op zoek gaan naar manieren om kinderen op een creatieve en leuke manier aan het leren te krijgen. Daarom besloot ik mijn werkmateriaal te delen met anderen.

Leraar zijn doe je met je hart en daarom wil je voor elk kind het beste.
Je wilt dat elk kind mee is, op elk mogelijk leerstofonderdeel.

Wat kan je hier vinden?

Op deze website kan je allerlei bestanden vinden. Ik maak werkbladen en bundels voor alle leerjaren van het eerste tot het zesde leerjaar. Deze werkbladen zijn vaak gebaseerd op de leerstof die aan bod komt tijdens dat schooljaar, maar kan ook gemaakt zijn met het oog op herhaling van moeilijkere leerstofonderdelen.

Er zullen ook steeds werkbundels zijn in thema zoals ‘valentijn, kerst, …’

Je kan ook vrijetijdsbladen vinden zoals woordzoekers, puzzels, raadsels, … alles om het kind na het harde werk te laten ontspannen.

Tenslotte kan je op deze website ook dingen terugvinden die jou als leraar kunnen helpen om meer structuur en rust in de klas te brengen zoals dagritmekaarten, taakverdelingen, planners, ….